Tilbake til startsida 

Framsida pil Slekt pil Stemnet 2009

 

 

 


Dessutan:

Slektssamling på Stuestøl

laurdag 1. august 2009.


På slektssamlinga i 2004 blei vi samde om å ha ei ny samling om 5 år. Nå er desse åra omme, og vi stiller garden til disposisjon laurdag 1. august 2009. I åra sidan sist samling er ein del av eldsjelene for samlingane gått bort eller har mist den gamle krafta si, men vi reknar med å kunne få til eitt eller anna likevel.

Det er ikkje set opp noe bindande program. Det viktigaste innslaget har vist seg å vere det sosiale ved å møtast utanom i bryllaup og gravferder. Difor ønskjer vi alle som har lyst til å møte på Stuestøl denne dagen hjarteleg velkomne.

Vi gjer som tidlegare og fyrer opp grillane i 12-tida og reknar med at alle har grillmat og andre nødvendige ting til eige bruk med seg. (Skulle det vere noen som har gløymd mat eller stol, ordnar vi nok det likevel. Det viktigaste er at du kjem).

Sidan alle syter for seg og sine er det ikkje påmelding på førehand.

Programmet lagar vi under vegs etter som publikum ønskjer det, men som eit utgangspunkt set vi opp eit

programforslag (svært lite bindande)
12.00 - 15.00: Mat og drøs
14.00 - 16.00: Guida turar rundt om på ulike delar av garden.
16.00 - ??.??: Utveksling av slektsdata og andre nyhende
Avslutning når det måtte passe.
Det er sjølvsagt høve til andre aktivitetar for dei som måtte ønskje det. På tidlegare samlingar har gjerne ungdommane bada i Kleivvannet.

Vel møtt


 


Kart til Stuestøl  

Send melding

© Innhald og design:  Kolbjørn StuestølStuestøl heimesideSist endra 16. januar 2012