Tilbake til startsida IKT i praksis - PHP

Meny
 
 
 
PHP
Heading
 
Pascal
 
Open Office
 

Heading

Alle sidene i dette området har same toppen. Difor er det enklaste å lage bare ein topp og bruke denne på sidene. Dermed er det fort og enkelt å gjere forandringar.

Topp brukt på desse sidene er rein html, utan noe som helst form for andre innslag:

<table border="0" width="100%" height="57" >
<tbody>
<tr>
<td width="34%" height="53"><a href="../index.html" >
<img src="../felles/knappar/logo-1.png" width="199" height="42" border="0"
alt="Tilbake til startsida"></a></td>
<td width="50" >&nbsp;</td>
<td align="center"><font size="4" color="#808000">IKT i praksis</font></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sjølvsagt må du setje inn dine eigne data der dette er nødvendig. I a href="../index.html" bytter du ut "../index.html" med adressa til den sida som skal opnast når noen klikkar på bildet som i eksemplet ovanfor ligg i "../felles/knappar/logo-1.png".


Send melding

© Innhald og design:  Kolbjørn StuestølStuestøl heimesideSist endra 11. april 2013