Lyngdal hagelag

2002


Til framsida

Arkivet:
2013  2012
2011  2010
2009  2008
2007  2006
2005  2004
2003  2002
2001  

 

Programmet for 2002 ser slik ut, med rom for endringar:

  januar Vi støtter opp om podekurs som arrangeres på Lyngdal Jordbruksskole.
  14. febr. Rhododendron. v/ Bo Holst Pedersen. Randesund kl. 19.00
  20. mars Mangfold i hagen Lysbildeforedrag ved Jorunn Os
  24. april Sammenplanting i kasser, potter og urner.  v/ Gerd Kj. Gundersen.
Markering av Lyngdal hagelags 30 år.
  14. mai Dugnad i urtehagen. Planlegging av vedlikehold og drift dette året. v/ Trudi Zoetelief. Kl. 18.00
  25. mai Planteloppemarked i Klokkergården kl. 12.00. Lopper leveres 24. 5. kl 18-19
  15. juni Tur til Grønsfjord Staudegartneri. v/ Olav Vandeskog. Bevertning i kaféen De 4 årstider.
  juni-aug Hagevandringer i lokale hager. - Bl. a. Wenche Ellingsens økologiske hage på Penne, Odd og Jane Kjøllebergs besøkshage på Kalleberg.
  6.-8. sept. Stand på dyrskue. Blomsterdekorasjoner v/ Lene Torkildsen
  25. sept. Vi lager dekorasjoner. v/ Lene Torkildsen. Samarbeid med Husmorlaget. Sted: Speiderhytta.
  23. okt. Høstfest. Servering av markens grøde. Hovedtema: Urter og krydder. Samarbeid med Husmorlaget.
  20. nov Årsmøte - Kosekveld, frøbytte.

Er ikkje anna nemnt, er møta på låven i Klokkergården, Lyngdal, kl. 19.00.
For turar og vandringar møter vi på parkeringsplassen ved Rådhuset.
Det kan bli endringar, så sjå etter annonse i Farsunds Avis.


 
Styret :
  Funksjon Namn Tlf. privat Tlf. arbeid Post- /e-postadresse
  Leiar Målfrid Hagen Skreros 38 34 53 94
90 72 80 58
38 33 05 01 Ringveien 28, 4580 Lyngdal
mskreros@online.no
  Sekretær Marit Jordal 38 34 10 80 Eiersland, 4580 Lyngdal
  Medlem Sigfrid Eriksen 38 34 58 92 38 34 55 30  Agnefestveien, 4580 Lyngdal
  Åse Berit Sakariassen 38 34 50 67  
  Ingvild Løvdal 38 34 61 80
  Kom. repr. Sigrun Hovden 38 34 53 52   Årnes, 4580 Lyngdal
  Fylkestyremedlem Signe Jerstad 35 34 54 46   Bringsjordnes, 4580 Lyngdal
Årsrapport for Lyngdal Hagelag 2001

Styret har hatt følgende sammensetning:

  Leder Målfrid Otterbeck   1. varamedlem Astrid Skaret
  Nestleder Lene Torkildsen   2. varamedlem Astrid Røyland
  Kasserer Magne Larsen   3. varamedlem Sverre Ballestad
  Sekretær Marit Jordal      
  Styremedlem Sigfrid Eriksen       
  Styremedlem Sigrun Hovden (kommunal repr.)
  Revisor Birger Sløgedal

Siden forrige årsmøte er det blitt avholdt 5 styremøter.
  19-20. jan. Tillitsvalgtes kurs på Rosfjord Strandhotell. Magne Larsen og Signe Jerstad deltok.
  27. januar Podekurs på Jordbruksskolen.
  7. mars Gunnar Vetås kåserte i Klokkergården.
  17. mars Beskjæring av busker og trær.
  april Solsikkekonkuranse i barnehagene.
  mai Tur til Ågot Numme i Flekkefjord.
  13. juni Tur til Heideros og Ovin Udø, Nodeland. 7 stk. var med på en interessant og fin tur.
  7.-9. sept. Vellykket stand på Dyrskuet gav et pent overskudd i kassa.
  16. sept. Sopptur sammen med Historielaget. Over 100 stk. gikk Kongeveien fra Alléen til Eikeland og tilbake. Fint vær, fin tur, men lite sopp. 10-12 fra Hagelaget deltok.
  19. sept. Oppsatser. Vi hadde med blomster og lagde dekorasjoner.
  17. okt. Hagearkitekt Grethe Gerhardsen kåserte og viste lysbilete fra egen hage.
  21. nov. Årsmøte i Klokkergården. Frøbytte. Kåseri med Olaug Abrahamsen.
  Annet Når det gjelder urtehagen, så har vi hatt en skiftordning på luking som fungerte bra. Kanskje vi kan supplere med flere urter neste år?

Antall medlemmer pr. 21. nov. 2001: 75 stk.

Årsrapport for Lyngdal Hagelag 2000

Styret har hatt følgende sammensetning:
  Leder Signe Jerstad   1. varamedlem Sigfrid Eriksen
  Nestleder Lene Torkildsen   2. varamedlem Astrid Skaret
  Kasserer Magne Larsen   3. varamedlem Astrid Røyland
  Sekretær Målfrid Otterbeck      
  Styremedlem Anne Kari Torgersen      
  Styremedlem Sigrun Hovden (kommunal repr.)
  Revisor Birger Sløgedal

Siden forrige årsmøte 17.11.99 er det blitt avholdt 6 styremøter.
  21-22. jan. deltok en del av styrets medlemmer på fylkesavdelingens årlige arrangement Tillitsvalgtes kurs på Rosfjord Strandhotel. Tema var "Vassendenprosjektet."
  29. januar var det stor oppslutning om demonstrasjon av poding på Jordbruksskolen. 140-150 personer møtte opp.
  16. februar holdt vi åpent møte i Klokkergården hvor Lauritz Holmen fortalte om orkidedyrking. Han sendte også med oss orkideer hjem.
  11. mars demonstrerte Gunnar Tryland beskjæring av busker og trær. Dette foregikk i et møterom på Jordbruksskolen og 40-50 personer deltok. Demonstrasjonen var på tavla denne gangen men var informativ og god.
  12. april arrangerte vi staudekurs i Klokkergården. Kursleder var Siv Tjøtta Madland og 20-25 personer deltok.
  14. april avholdt Torbjørn Dahl fra Marnardal demonstrasjon av Mantis hagemaskiner på Bringsjordneset hos Signe Jerstad. Her møtte det fram rundt 25 personer.
  6. mai var det igjen tid for planteloppemarked i Klokkergården. Arrangementet var vellykket, men vi kunne nok ha ønsket oss ennå flere folk. Det foregikk flere ting i Lyngdal den dagen.
  7. juni dro vi 12-15 personer på tur til Solhatten staudegartneri i Marnardal hvor vi fikk stifte bekjentskap med en del mer sjeldne stauder og handle litt.
  Sommertur som var planlagt sammen med Farsund hagelag ble avlyst pga manglende oppslutning.
  10. august hadde vi planlagt tur til Heideros og Ovin Udøs hage på Nodeland. Dette arrangementet måtte dessverre avlyses på grunn av dårlig vær. Vi håper å få sjansen igjen neste år.
  27. august deltok 4 medlemmer på hagestevne i Ravnedalen i Kristiansand.
  1-3. september var vi igjen på plass med stand på Dyrskuet. Vi fikk en ny plassering og litt problemer da vi skulle sette opp standen, man alt ordnet seg til det beste. Som vanlig hadde vi med oss trillebåra med grønnsaker. Lørdag ble det laget dekorasjoner og loddet ut. Dyrskuet er et godt arrangement for oss økonomisk og dessuten en fin måte å få kontakt med folk.
  4. oktober deltok noen av oss på fylkeslagets blomstershow som ble arrangert i Byremohallen.
  25. oktober arrangerte vi sammen med Husmorlaget en felles tilstelning i Sparebankkjelleren under temaet "Spis deg fris og glad med naturens produkter". Her var fokus satt på maten og det ble servert svært mye godt. Oppslutningen var også god, det var dekket til 42, noe som viste seg å være akkurat nok. Det ble tatt inngangspenger kr 75 med utlodning av en fruktkurv, en grønnsakkurv, samt en Danmarkstur på inngangsbilletten. Arrangementet ga et overskudd på vel 1500 kr som deles mellom de to lagene.
  22. november Årsmøte i Klokkergården. Frøbytte, informasjon om urtehagen, opplesing. Servering: Ostebord og te.
  Annet I forbindelse med tusenårsskiftet har Lyngdal Hagelag etter søknad fått seg tildelt 25 tusenårstrær i ulike størrelser. Lyngdal kommune har tatt ansvaret for planting og tilsyn med disse trærne som er plantet ved Klokkergården og ved skolene rundt i bygda. I løpet av sesongen er urtehagen i Klokkergården blitt rustet opp. Kari Mørk og Trudy Zoetelif har stått for den jobben. De har dessuten fått Andreas Vegge til å lage fine navneskilt.
  Representasjon Signe Jerstad sitter i styret for Hageselskapets fylkeslag. På fylkeslagets representantskapsmøte på Risøbank i Mandal 4. mars møtte Signe Jerstad og Magne Larsen.


Lenke til Hagelaget
for alle hageinteresserte
Dyrskuelogo
6. - 8. september 2002

Ser deg på Dyrskuet 2002?

Lenke til Stuestl heimeside

Sida er nå offisiell side for Lyngdal hagelag.


© Innhald og design:  Kolbjørn StuestølStuestøl heimesideSist endra 15. januar 2011