Lyngdal hagelag

2001


Til framsida

Arkivet:
2013  2012
2011  2010
2009  2008
2007  2006
2005  2004
2003  2002
2001  

 

Programmet for 2001 ser slik ut, med rom for endringar:

  27 januar Vi støtter opp om podekurs som arrangeres på Lyngdal Jordbruksskole.
  7. mars Tidlig start på vekstsesongen, ved Gunnar Vetås Klokkergørden kl. 19.00
  17. mars Beskjæring
  April Solsikkekonkurranse starter Prosjekt rettet mot aldersgruppe 4-5 år i barnehage
  Mai Tur til Ågot Numme, Hokstad gård, Flekkefjord. Hun driver med stiklingsformering av vintergrønt som sypress, kristtorn, laurbærhegg o.a. og har noe å lære oss.
  12. mai Planteloppemarked i Klokkergården kl. 12.00
  13. juni Tur til Heideros og Ovin Udø, Skogen, Nodeland
  7.-9. sept. Stand på dyrskue. Blomsterdekorasjoner
  16. sept. Sopptur. En søndagstur for hele familien.
  19. sept. Oppsatser med ting fra hage og natur. Kurs ved Lene Torkildsen
  17. okt. Hvordan anlegge din egen hage - og litt hagehistorie. Ved hagearkitekt Grete Gerhardsen, Kr.sand.
  21. nov. Årsmøte - Kosekveld, frøbytte.

Er ikkje anna nemnt, er møta på låven i Klokkergørden, Lyngdal.
For turar og vandringar møter vi på parkeringsplassen ved Rådhuset.
Det kan bli endringar, så sjå etter annonse i Farsunds Avis.


Styret :

  Funksjon Namn Tlf. privat

Tlf. arbeid

Post- /e-postadresse
  Leiar Målfrid Otterbeck 38 34 53 94
90 72 80 58

38 33 05 01

Ringveien 28, 4580 Lyngdal
motterb@online.no
  Nestleiar Lene Torkildsen 38 34 55 43 38 33 06 20 Kvelland, 4580 Lyngdal
  Sekretær Marit Jordal 38 34 10 80   Eiersland, 4580 Lyngdal
  Kasserar Magne Larsen 38 34 30 10   Skårveien 3, 4580 Lyngdal
  Medlem Sigfrid Eriksen 38 34 58 92 38 34 55 30 Agnefestveien, 4580 Lyngdal
  Kom. repr. Sigrun Hovden 38 34 53 52   Årnes, 4580 Lyngdal
  Vararepr. 1 Astrid Skaret 38 34 63 24   Skørveien 2 , 4580 Lyngdal
  Vararepr. 2 Astrid Røyland 38 34 44 19   Ringveien 13, 4580 Lyngdal
  Vararepr. 3 Sverre Ballestad 38 34 52 16   Bringsjord, 4580 Lyngdal
  Fylkestyremedlem Signe Jerstad 35 34 54 46   Bringsjordnes, 4580 Lyngdal

 

Årsrapport for Lyngdal Hagelag 2000

Styret har hatt følgende sammensetning:

  Leder Signe Jerstad 1. varamedlem Sigfrid Eriksen
  Nestleder Lene Torkildsen 2. varamedlem Astrid Skaret
  Kasserer Magne Larsen 3. varamedlem Astrid Røyland
  Sekretær Målfrid Otterbeck
  Styremedlem Anne Kari Torgersen
  Styremedlem Sigrun Hovden (kommunal repr.)
  Revisor Birger Sløgedal


Siden forrige ørsmøte 17.11.99 er det blitt avholdt 6 styremøter.

  21-22. jan. deltok en del av styrets medlemmer på fylkesavdelingens årlige arrangement Tillitsvalgtes kurs på Rosfjord Strandhotel. Tema var "Vassendenprosjektet."
  29. januar var det stor oppslutning om demonstrasjon av poding på Jordbruksskolen. 140-150 personer møtte opp.
  16. februar holdt vi åpent møte i Klokkergården hvor Lauritz Holmen fortalte om orkidedyrking. Han sendte også med oss orkideer hjem.
  11. mars demonstrerte Gunnar Tryland beskjæring av busker og trær. Dette foregikk i et møterom på Jordbruksskolen og 40-50 personer deltok. Demonstrasjonen var på tavla denne gangen men var informativ og god.
  12. april arrangerte vi staudekurs i Klokkergården. Kursleder var Siv Tjøtta Madland og 20-25 personer deltok.
  14. april avholdt Torbjørn Dahl fra Marnardal demonstrasjon av Mantis hagemaskiner på Bringsjordneset hos Signe Jerstad. Her møtte det fram rundt 25 personer.
  6. mai var det igjen tid for planteloppemarked i Klokkergården. Arrangementet var vellykket, men vi kunne nok ha ønsket oss ennø flere folk. Det foregikk flere ting i Lyngdal den dagen.
  7. juni dro vi 12-15 personer på tur til Solhatten staudegartneri i Marnardal hvor vi fikk stifte bekjentskap med en del mer sjeldne stauder og handle litt.
  Sommertur som var planlagt sammen med Farsund hagelag ble avlyst pga manglende oppslutning.
  10. august hadde vi planlagt tur til Heideros og Ovin Udøs hage på Nodeland. Dette arrangementet møtte dessverre avlyses på grunn av dårlig vær. Vi høper å få sjansen igjen neste år.
  27. august deltok 4 medlemmer på hagestevne i Ravnedalen i Kristiansand.
  1-3. september var vi igjen på plass med stand på Dyrskuet. Vi fikk en ny plassering og litt problemer da vi skulle sette opp standen, man alt ordnet seg til det beste. Som vanlig hadde vi med oss trillebåra med grønnsaker. Lørdag ble det laget dekorasjoner og loddet ut. Dyrskuet er et godt arrangement for oss økonomisk og dessuten en fin møte å få kontakt med folk.
  4. oktober deltok noen av oss på fylkeslagets blomstershow som ble arrangert i Byremohallen.
  25. oktober arrangerte vi sammen med Husmorlaget en felles tilstelning i Sparebankkjelleren under temaet "Spis deg fris og glad med naturens produkter". Her var fokus satt på maten og det ble servert svært mye godt. Oppslutningen var også god, det var dekket til 42, noe som viste seg å være akkurat nok. Det ble tatt inngangspenger kr 75 med utlodning av en fruktkurv, en grønnsakkurv, samt en Danmarkstur på inngangsbilletten. Arrangementet ga et overskudd på vel 1500 kr som deles mellom de to lagene.
  22. november Årsmøte i Klokkergården. Frøbytte, informasjon om urtehagen, opplesing. Servering: Ostebord og te.
  Annet I forbindelse med tusenårsskiftet har Lyngdal Hagelag etter søknad fått seg tildelt 25 tusenårstrær i ulike størrelser. Lyngdal kommune har tatt ansvaret for planting og tilsyn med disse trærne som er plantet ved Klokkergården og ved skolene rundt i bygda. I løpet av sesongen er urtehagen i Klokkergørden blitt rustet opp. Kari Mørk og Trudy Zoetelif har stått for den jobben. De har dessuten fått Andreas Vegge til å lage fine navneskilt.
  Representasjon Signe Jerstad sitter i styret for Hageselskapets fylkeslag. På fylkeslagets representantskapsmøte på Risøbank i Mandal 4. mars møtte Signe Jerstad og Magne Larsen.

Link til hageselskapet
for alle hageinteresserte

Dyrskuelogo
7. - 9. september 2001

Ser deg på Dyrskuet 2001?

Lenke til Stuestøl heimeside

Sida er nå offisiell side for Lyngdal hagelag.


© Innhald og design:  Kolbjørn StuestølStuestøl heimesideSist endra 15. januar 2011